0216 661 55 57

Güvenli ve Hızlı Kargo

AÇIK RIZA BEYANI

KİŞİSEL VERİLEN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HUSUSUNDA AÇIK RIZA

Vitasent Sağlık Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi tarafından işbu platformda hangi kişisel verilerimin, hangi amaçla işlendiği, kişisel verilerimin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere hangi amaçlarla aktarıldıkları, işlenen kişisel verilerimin saklandıkları süreyi, veri sahibi olarak sahip olduğum haklar ile ilgili Aydınlatma Metnini okudum ve anladım. Aydınlatma Metni kapsamında, kişisel verilerimin işlenmesine, saklanmasına ve aktarılmasına açık rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.